Hizmetlerimiz

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının 24 ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında vermiş olduğu hizmetler;

* Atık sahalarının düzenlenmesi,
* T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kotalandırma ve belgelendirme işlemleri,
* Atık yönetim danışmanlığı, 
* Sanayi kuruluşlarından çıkan ekonomik değeri olan atıkların değerlendirilmesi, 
* Konutlardan ve iş yerlerinden ambalaj atıklarının toplanması 


olarak 5 ana başlık altında toplanır. Tesisimiz en yoğun atık değerlendirme işlemi yapmaktadır. Atık değerlendirme işlemi aşağıdaki aşamalardan oluşur; 

Çevre temizliğine ve düzenine azami titizliği gösterebilmek için toplama işlemini; ambalaj atıklarının çıkabileceği her yere boş konteynır, kompaktör ve kumbaralar yerleştirmekte, bu konteynırları zahmetsiz ve sessizce taşıyabilmek için kancalı kaldırıcılı liftlerle teçhiz edilmiş, özel kamyonlar ile servis vermektedir. Ambalaj atıklarını biriktirmek için kapalı mahalli olmayan fakat yeterli alanı olan firma, market, fabrika gibi yerlere günlük servislerimizle ile hizmet vermektedir. 

Çeşitli işyeri, konut ve okullardan kaynağında ayrı olarak toplanan ambalaj atıkları kamyon, kamyonet konteynır kamyon olmak üzere 30 adet araç ve 120 adet konteynırdan oluşan toplama araçlarımız ile tesislerimize getirilmektedir. Getirilen bu ambalaj atıkları ayırma ünitemizde kağıt, plastik, cam, metal ve kompozit olarak türlerine göre ayrılmaktadır. Türlerine göre ayrılan ambalaj atıkları yabancı maddelerden arındırılarak tam otomatik pres makinesinde preslenerek balyalanmaktadır. Balyalanmış ambalaj atıkları da Lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye geri kazandırılmaktadır. 

Ambalaj atıkları tesislerimizde basınç gücü 100 ton olan hidrolik preslerle balyalanması neticesinde aşırı miktarda sıkışmakta ve bu nedenle de dış etkenlerden zarar görmediği gibi, içersinde hava bulunmaması nedeni ile yangın ihtimali ortadan kalkmaktadır. Bu sistem ile balyalanan kağıtlar işletmelerimizde; 

* Stok sahalarını rahatlatmakta, 
* Nakliye masraflarını azaltmakta, 
* Dış etkenlerden (yağmur, kar, rüzgar gibi nedenlerden dağılıp çürümeleri) daha az etkilenmelerini sağlamakta, 
* Yangın ihtimalini azaltmaktadır.

Ortak Projelerimiz; 

Teknik bilgi birikimimizi, uygun teknolojimizi, kurumsallaşmış ve etkin organizasyonel yapımızı, Bursa’nın kalbi olarak da bilinen Osmangazi Belediyesi ile yürüttüğümüz Geri Kazanım Projesi ile daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Halen halkımızı, ambalaj atıklarının ayrı toplanmasıyla ekonomiye ne denli katkı sağlayabilecekleri konusunda bilgilendirmekte ve bu ambalaj atıklarını toplayıp ülke ekonomisine kazandırmaktayız. 

Vermiş olduğumuz bu hizmetler sonucu; 

* Çöp sahalarına giden atık miktarını azaltır ve bu sahaların kullanım ömrünü uzatmış oluruz. 
* Hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynaklarımızı koruruz. 
* Enerji tasarrufu sağlarız. 
* Ülke ekonomisine katkıda bulunuruz. ,

Hizmet Araçlarımız:Yukarı Dön