Projelerimiz

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI-2014

Geri Dönüsüm Ile Atıktan Katma Degerli Ürün Üretme Ve Tekrar Ekonomiye Kazandırma Projesi

 
Proje Amacı: Yeni teknolojiler kullanılarak plastik ambalaj atıklarından katma değeri yüksek atık toplama poşeti üretilmesi, tam geri dönüşümün gerçekleştirilmesi ile atıkların nihai ürün olarak ekonomiye kazandırılarak bölgemizde sanayi kaynaklı çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede hammadde kaynakları ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılmasına, çevre dostu üretimin gerçekleştirilmesine, çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasına, yaratılan katma değer ile firmamızın ve bölgemizin rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Çevre Dostu Üretim Mali Destek Programı kapsamında firmamızda Geri Dönüşüm Poşeti üretimine başlanmıştır.

  
   
 
 
Yukarı Dön